Văn bản - Biểu mẫu > Văn bản > Văn bản nhà nước
Thông báo về việc viết bài chuyên đề về môi trường nông nghiệp, nông thôn pdf error >> Link tải về
Luật lao động doc error >> Link tải về
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động doc error >> Link tải về
Nghị Định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức doc error >> Link tải về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã doc error >> Link tải về
Luật viên chức DOC error >> Link tải về
Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" DOC error >> Link tải về
Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng doc error >> Link tải về
phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng doc error >> Link tải về
Quyết đinh phê duyệt Đề án 'Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường' DOC error >> Link tải về
Quyết định phê duyệt Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020' DOC error >> Link tải về
 
Trang: 1/1
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 31
  Tổng số viếng thăm: 6340538