Văn bản - Biểu mẫu > Văn bản > Văn bản Khoa học công nghệ
Thông báo kế hoạch viết bài cho tập san Khoa học và Giáo dục số 4 pdf error >> Link tải về
Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho Cán bộ - Giảng viên pdf error >> Link tải về
V/v đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH các cấp năm 2013 - 2014 pdf error >> Link tải về
Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn doc error >> Link tải về
Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập doc error >> Link tải về
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ pdf error >> Link tải về
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng doc error >> Link tải về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ pdf error >> Link tải về
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp PDF error >> Link tải về
Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước pdf error >> Link tải về
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ pdf error >> Link tải về
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp pdf error >> Link tải về
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ pdf error >> Link tải về
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ PDF error >> Link tải về
Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến pdf error >> Link tải về
Quyết định lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển KHCN quốc gia tài trợ pdf error >> Link tải về
Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức kinh phí với các đề tài NCKH doc error >> Link tải về
Thông tư liên tịch hướng dẫn khoán kinh phí, đề tài NCKH DOC error >> Link tải về
Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán đề tài doc error >> Link tải về
 
Trang: 1/1
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 65
  Tổng số viếng thăm: 6326229