Văn bản - Biểu mẫu > Biểu mẫu > KH-CN cấp Nhà nước
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Biểu B1 -2b)
    Download file đính kèm Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Biên bản họp hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -6) (22/01/2013)
Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -5) (22/01/2013)
Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -4) (22/01/2013)
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 - 3b) (22/01/2013)
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -3a) (22/01/2013)
Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -2b) (22/01/2013)
Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước (Biểu B2 -2a) (22/01/2013)
Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B2 -1) (22/01/2013)
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -5) (22/01/2013)
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN (Biểu B1 -4) (22/01/2013)
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN (Biểu B1-3) (22/01/2013)
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Biểu B1 -2a) (22/01/2013)
Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước (Biểu B1 -1) (22/01/2013)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 44
  Tổng số viếng thăm: 7294325