Văn bản - Biểu mẫu > Biểu mẫu > Biểu mẫu dành cho CB-VC-GV
Mẫu báo cáo kết quả học phần dành cho các Khoa - Tổ Bộ môn (cập nhật ngày 11/01/2018)

 1. Báo cáo kết quả thực tập:   

     a. Bậc Cao đẳng chính quy:      

     b. Bậc Trung cấp chính quy:    

 2. Báo cáo kết quả học phần phụ đạo - học lại: 

    a. Bậc Cao đẳng chính quy:    Học phần chỉ có Lý thuyết            Học phần có Lý thuyết & Thực hành

     b. Bậc Trung cấp chính qui:    

 3. Báo cáo kết quả học phần Khoa Chăn nuôi - Thú y: 

    a. Bậc Cao đẳng liên thông:  Học phần chỉ có Lý thuyết            Học phần có Lý thuyết & Thực hành

   b. Bậc Cao đẳng Chính quy:  Học phần chỉ có Lý thuyết           Học phần có Lý thuyết & Thực hành

   c. Bậc Trung cấp chính quy

4. Báo cáo kết quả học phần Khoa Trồng trọt - Bảo vệ thực vật: 

    a. Bậc Cao đẳng liên thông:  Học phần chỉ có Lý thuyết            Học phần có Lý thuyết & Thực hành

   b. Bậc Cao đẳng Chính quy:  Học phần chỉ có Lý thuyết            Học phần có Lý thuyết & Thực hành

  c. Bậc Trung cấp chính quy

5. Báo cáo kết quả học phần Khoa Tài chính - Kế toán

6.  Báo cáo kết quả học phần Khoa Thủy lợi

    a. Bậc Cao đẳng Chính quy:  Học phần chỉ có Lý thuyết            Học phần có Lý thuyết & Thực hành

    b. Bậc Trung cấp chính quy

7.  Báo cáo kết quả học phần Khoa Khoa học cơ bản:   

8. Báo cáo kết quả học phần Tổ bộ môn Chế biến:

9.Báo cáo kết quả học phần Tổ bộ môn Quản lý đất đai:

    Download file đính kèm Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 9(cập nhật ngày 12/01/2018 (25/01/2018)
Mẫu báo cáo kết quả học phần hệ Trung cấp Giáo dục nghề nghiệp(26/01/2017) (26/01/2018)
Phiếu chấm điểm (09/09/2016)
Danh sách email cán bộ, viên chức nhà trường (19/11/2014)
Mẫu cáo cáo kết quả học phần các lớp giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng khóa 10 năm 2017(Cập nhật ngày 26/01/2017) (26/01/2018)
Biểu mẫu Sổ tay giáo viên (Giáo dục nghề nghiệp) (25/08/2017)
Hướng dẫn soạn giáo án tích hợp (Giáo dục nghề nghiệp) (29/08/2017)
Biểu mẫu Sổ giáo án tích hợp mẫu mới (Giáo dục nghề nghiệp) (25/08/2017)
Biểu mẫu Sổ giáo án thực hành mẫu (Giáo dục nghề nghiệp) (25/08/2017)
Biểu mẫu Sổ giáo án lý thuyết mẫu (Giáo dục nghề nghiệp) (25/08/2017)
Phiếu đăng ký khối lượng hướng dẫn tự học (cập nhật 14/12/2016) (15/12/2016)
Biểu mẫu đề thi, đáp án, bài tập lớn - 2014 (25/06/2014)
Mẫu giáo án thực hành  (10/08/2013)
Mẫu giáo án lý thuyết  (10/08/2013)
Mẫu Tờ trình, Báo cáo, Đăng ký thi đua khen thưởng của Công Đoàn Nông Nghiệp PTNT- Việt Nam  (07/08/2013)
Giấy đề nghị điều chỉnh điểm học phần do ghi sai (29/07/2011)
Biên bản bàn giao đề thi (29/07/2011)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 21
  Tổng số viếng thăm: 7068620