> Khoa học và Công nghệ
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2014.

 

 KÍNH GỬI: CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN TRONG TOÀN TRƯỜNG

Theo công văn 2905/BGDĐT-KHCNMT của Bộ GD&ĐT ngày 06/05/2013, và theo chỉ đạo của BGH Nhà trường, Phòng KH_HTQT xin thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường V/v đăng ký tham gia chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2014 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: 

 Tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài/nhiệm vụ trong Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013 (xem danh mục trên website trường hoặc file đính kèm)

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

- Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ: 12 bản lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được thông qua ở các đơn vị chuyên môn và được trưởng đơn vị ký tên.

- Thuyết minh tiềm lực khoa học của đơn vị, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 12 bản lập theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của đơn vị, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu xác nhận.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện đề tài không quá 24 tháng. Bản thuyết minh thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

Công văn, thuyết minh đề tài/nhiệm vụ và thuyết minh tiềm lực khoa học đóng thành một quyển, sử dụng bìa mềm, không giấy bóng kính.

 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên đơn vị gửi hồ sơ, tên đề tài tham gia tuyển chọn và gửi về Phòng KH_HTQT đúng thời hạn.

            3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 9 giờ 00 ngày 27/05/2013 (thứ 2).

           4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng KH_HTQT, email: khcn@sac.edu.vn

Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KHCN  theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 -11-2012 của BCHTW Đảng khóa XI và cũng là năm đầu tiên Nhà  trường có cơ hội tham gia các đề tài NCKH do Bộ GD&ĐT làm chủ quản. Để tạo tiền đề tốt cho những năm tiếp theo và cũng là tạo động lực cho sự phát triển phong trào hoạt động KHCN chung của Nhà trường, Đề nghị trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển khai cho các thành viên trong đơn vị mình đăng ký chủ trì các đề tài/nhiệm vụ khoa học theo danh mục đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho năm 2014.

           

Chú ý:

Danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2014, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan có thể tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://www.sac.edu.vn ở mục thông báo khoa học hoặc trên các website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ:  http://khcn.moet.gov.vnhttp://www.moet.gov.vn.

            Nếu có vấn đề gì chưa rõ về qui trình và thủ tục đăng ký xin vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng KH_HTQT để biết thêm chi tiết hoặc qua email: khcn@sac.edu.vn, lentranvan@sac.edu.vn

 

 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên;

-  Lưu VT, P.KH_HTQT.                             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

  Đã ký

 

PGS.TS. DƯƠNG VĂN VIỆN 

 

 

 

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam  (03/12/2015)
Hội thảo tham vấn cuối kỳ Dự án Lập quy trình vận hành hệ thống thuỷ lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp  (02/06/2015)
Hướng dẫn đề xuất kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2016 (17/03/2015)
Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar "Trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên môn" (24/12/2014)
Hội thảo Khoa học “Báo cáo tóm tắt các đề tài NCKH cấp trường năm 2014 và một số luận văn thạc sỹ” (24/11/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu khoa học và công nghệ tháng 7/2014 (06/08/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ Thế giới - Việt Nam tháng 05 năm 2014 (05/06/2014)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2). (29/05/2014)
Công bố Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (19/05/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ Thế giới - Việt Nam tháng 04 năm 2014 (06/05/2014)
Thông tin thành tựu KHCN Việt Nam và Thế giới tháng 1/2014 (07/02/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới - Việt Nam tháng 12 năm 2013 (08/01/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới và Việt Nam tháng 10/2013 (07/11/2013)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học - Công nghệ Thế giới và Việt Nam tháng 9/2013 (10/10/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ NN&PTNT giai đoạn 2014-2018  (05/06/2013)
Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN Ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2020 (06/04/2013)
Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2014 (24/01/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2013-2017  (17/08/2012)
Nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở cấp Bộ (28/05/2012)
Giám đốc Latitude thăm và làm việc tại trường (15/04/2012)
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ NĂM 2013 Ở TIỀN GIANG (13/03/2012)
Tình nguyện viên về công tác tại trường ra mắt (13/02/2012)
5 kiến nghị về quản lý KHCN trong nông nghiệp (22/12/2011)
Hội nghị khoa học chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập trường (13/12/2011)
Khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc (21/10/2011)
Tổ chức Lattitude làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (01/09/2011)
Cán bộ, giảng viên nhà trường tập huấn tại Đài Loan (01/09/2011)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 (03/08/2011)
Sáng kiến – Cải tiến năm học 2010 – 2011 (06/07/2011)
Bộ GD&ĐT: Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ năm 2012 (28/05/2011)
Hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin (05/05/2011)
Giáo viên trường ta tham dự Hội nghị bệnh Heo Châu Á (30/03/2011)
ĐỊNH HƯỚNG CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2012 (23/02/2011)
Trao đổi học thuật về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (21/01/2011)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 26
  Tổng số viếng thăm: 7077542