> Khoa học và Công nghệ
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ NN&PTNT giai đoạn 2014-2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2014-2018 (danh mục đề tài tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 1006/ QĐ-BNN-KHCN ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:

 1. Điều kiện tham gia: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế  quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Điều 2 của Thông tư số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Quy chế và biểu mẫu hồ sơ có thể truy cập tại Website của Bộ Nông nghiệp và PTNT: http://www.vnast.gov.vn  và http://www.omard.gov.vn;

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, gồm có: 

- Thuyết minh đề tài theo mẫu B1-TMTTĐT-BNN ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005QĐ-BNN-KHCN (kèm theo Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu B8-ĐONTC-BNN). Đối với nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học công nghệ, Thuyết minh theo phụ lục 2 và đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN;

- Dự toán kinh phí đề tài theo Bảng 1, 2, 3, 4 và 5 (xem tại Websitehttp://www.vnast.gov.vn   http://www.omard.gov.vn; Đối với các nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học công nghệ theo Quyết định số 846/QĐ-TTg, nội dung dự toán theo các bảng nêu trên và theo hướng dẫn tại Thông tư số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN.

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (mẫu B6-LLTC-BNN ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN-KHCN);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và cán bộ tham gia thực hiện, trong đó liệt kê tên và cấp quản lý đề tài, dự án đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu B7-LLCN-BNN ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN-KHCN);

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (mẫu B9-PHNC-BNN ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN-KHCN), (nếu có);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

- Văn bản cam kết tiếp nhận, ứng dụng sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học công nghệ theo Quyết định số 846/QĐ-TTg (theo mẫu tại Website http://www.vnast.gov.vn);

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được đóng kiện có dấu niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa ngoài của Hồ sơ:

- Tên đề tài, dự án

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia thực hiện (như danh sách ghi trong thuyết minh)

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ : 01 bản gốc và 10 bản sao

Thời hạn nộp hồ sơ:   trước 17h00 ngày 11  tháng 6  năm 2013

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thời gian trên, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp gửi trực tiếp).

Các tổ chức và cá nhân trong toàn trường có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn có thể xem thông tin chi tiết về danh mục đề tài, biểu mẩu đăng ký xem qua tập tin đính kèm ở đây

 

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng 101 nhà A9

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam  (03/12/2015)
Hội thảo tham vấn cuối kỳ Dự án Lập quy trình vận hành hệ thống thuỷ lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp  (02/06/2015)
Hướng dẫn đề xuất kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2016 (17/03/2015)
Khoa Khoa học cơ bản tổ chức seminar "Trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên môn" (24/12/2014)
Hội thảo Khoa học “Báo cáo tóm tắt các đề tài NCKH cấp trường năm 2014 và một số luận văn thạc sỹ” (24/11/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu khoa học và công nghệ tháng 7/2014 (06/08/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ Thế giới - Việt Nam tháng 05 năm 2014 (05/06/2014)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2). (29/05/2014)
Công bố Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (19/05/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ Thế giới - Việt Nam tháng 04 năm 2014 (06/05/2014)
Thông tin thành tựu KHCN Việt Nam và Thế giới tháng 1/2014 (07/02/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới - Việt Nam tháng 12 năm 2013 (08/01/2014)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới và Việt Nam tháng 10/2013 (07/11/2013)
Bản tin tóm tắt thành tựu Khoa học - Công nghệ Thế giới và Việt Nam tháng 9/2013 (10/10/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2014. (19/05/2013)
Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN Ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2020 (06/04/2013)
Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2014 (24/01/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2013-2017  (17/08/2012)
Nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở cấp Bộ (28/05/2012)
Giám đốc Latitude thăm và làm việc tại trường (15/04/2012)
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ NĂM 2013 Ở TIỀN GIANG (13/03/2012)
Tình nguyện viên về công tác tại trường ra mắt (13/02/2012)
5 kiến nghị về quản lý KHCN trong nông nghiệp (22/12/2011)
Hội nghị khoa học chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập trường (13/12/2011)
Khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc (21/10/2011)
Tổ chức Lattitude làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (01/09/2011)
Cán bộ, giảng viên nhà trường tập huấn tại Đài Loan (01/09/2011)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 (03/08/2011)
Sáng kiến – Cải tiến năm học 2010 – 2011 (06/07/2011)
Bộ GD&ĐT: Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ năm 2012 (28/05/2011)
Hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin (05/05/2011)
Giáo viên trường ta tham dự Hội nghị bệnh Heo Châu Á (30/03/2011)
ĐỊNH HƯỚNG CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2012 (23/02/2011)
Trao đổi học thuật về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (21/01/2011)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 27
  Tổng số viếng thăm: 7077543