Khoa học Công nghệ > Sáng kiến - Cải tiến > Năm học 2013 - 2014
Quyết định Về việc công nhận Sáng kiến - cải tiến năm học 2013-2014

DANH SÁCH SÁNG KIẾN - CẢI TIẾN NĂM HỌC 2013 - 2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN – CẢI TIẾN

 
 

1

PGS.TS.NGƯT

Dương Văn Viện

-Biên soạn 01 giáo trình Thủy nông, bậc cao đẳng, ngành Khoa học cây trồng-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

2

ThS. Trần Chí Thành

-Biên soạn 01 bài giảng Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, bậc TCCN, ngành nông, lâm, ngư và thủy sản-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

3

ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền

02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành cấp Bộ:-Khả năng hấp phụ chất màu ANION CONGO RED trong môi trường nước của bùn đỏ hoạt hóa có từ tính.-Hoạt hóa bùn đỏ dùng làm xúc tác cho phản ứng FENTON phân hủy phẩm màu ANION.

 

4

ThS. Nguyễn Hữu Luyến

-Chủ nhiệm đề tài cơ sở cấp trường-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường-Biên soạn 01 giáo trình Tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm

 

5

ThS. Nguyễn Tiến Huyền

-Xây dựng chương trình và viết giáo trình sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.-Biên soạn 01 giáo trình Tạo hình cơ bản cho cây mai vàng, mai chiếu thủy thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng mai vàng, mai chiếu thủy -01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

6

BSTY. Huỳnh Thanh Mai

Biên soạn Sổ tay học sinh – sinh viên.

 

7

BSTY. Trần Văn Thanh

Biên soạn 01 giáo trình Nuôi rắn sinh sản thuộc chương trình sơ cấp Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè.

 

8

ThS. Bùi Thị Kim Dung

-Biên soạn 02 giáo trình Nuôi tắc kè sinh sản; Nuôi tắc kè thương phẩm thuộc chương trình sơ cấp Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè.-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

9

KS. Ngô Ngọc Sơn

Biên soạn 01 giáo trình Nuôi rắn thịt thuộc chương trình sơ cấp Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè.

 

10

ThS. Phạm Chúc Trinh Bạch

-Biên soạn 02 giáo trình Nuôi kỳ đà sinh sản; Nuôi kỳ đà thương phẩm thuộc chương trình sơ cấp Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè.-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

11

ThS. Phan Văn Đầy

-Biên soạn 01 giáo trình Bán sản phẩm thuộc chương trình sơ cấp Nghề nuôi rắn, kỳ đà, tắc kè.

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

12

ThS. Hà Chí Trực

-Biên soạn 01 giáo trình Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng mai vàng, mai chiếu thủy

 

13

KS. Trần Thị Thu Tâm

-Biên soạn 02 giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng; Trồng và chăm sóc mai vàng thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng mai vàng, mai chiếu thủy

 

14

KS. Lâm Anh Nghiêm

-Biên soạn 01 giáo trình Phòng, trừ dịch hại cho mai vàng, mai chiếu thủy thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng mai vàng, mai chiếu thủy

 

15

ThS. Nguyễn Thị Quyên

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường -Biên soạn 01 giáo trình Tiêu thụ mai vàng, mai chiếu thủy thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng mai vàng, mai chiếu thủy.-Biên soạn 02 giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng; Trồng và chăm sóc ổi thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm

 

16

ThS. Nguyễn Văn Dũng

-Biên soạn 01 giáo trình Trồng và chăm sóc xoài thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm

 

17

ThS. Trần Phạm Thanh Giang

-Biên soạn 02 giáo trình Trồng và chăm sóc chôm chôm; Thu hoạch và bảo quản thuộc chương trình sơ cấp nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm

 

18

CN. Phạm Thị Kim Oanh

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

19

CN. Nguyễn Thị Hoài

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

20

BSTY. Nguyễn Trung Trực

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

21

ThS. Nguyễn Văn Dương

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

22

ThS. Võ Thị Loan

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

23

ThS. Bùi Ngọc Phước Hảo

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

24

ThS. Huỳnh Lê Ninh Khoa

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

25

ThS. Nguyễn Triệu Phú Quý

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

26

ThS. Cao Hồ Thanh Xuân

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

27

ThS. Nguyễn Thị Yến Mai

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

28

ThS. Nguyễn Văn Cổn

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

29

ThS. Hồ Phương Quyên

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

30

ThS. Mai Đức Phú

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

31

CN. Dương Văn Thọ

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

32

ThS. Tạ Nhơn Hùng

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 3 trường

 

33

CN. Huỳnh Đức Phong

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

34

ThS. Tạ Thị Hằng Nga

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

35

BSTY. Trần Thị Bảo Trân

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

36

CN. Nguyễn Thị Mỹ Linh

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

37

ThS. Trần Thị Hằng

-01 bài báo đăng trên tập san KH-GD số 4 trường

 

 

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 57
  Tổng số viếng thăm: 7068387