Khoa học Công nghệ > Thông báo khoa học
Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2011

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 NÔNG NGHIỆP NAM BỘ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phòng KH&HTQT
             ___________                                                          Tiền Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2011
 
                 
                                   Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN TRƯỜNG
 
Phòng KH&HTQT xin thông báo kế hoạch hoạt động KHCN của Trường năm 2011 như sau:

Thời gian
thực hiện
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Đơn vị phối hợp
Dự kiến thời gian
THÁNG 2,3
1
Các đơn vị và cá nhân lựa chọn và đề xuất đề tài, dự án KHCN cấp Nhà nước 2012
Các khoa chuyên môn, chủ nhiệm đề tài, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 28/03/2011
2
Các khoa chuyên môn, chủ nhiệm đề tài, Bộ Nông nghiệp & PTNT
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 30/03/2011
3
Các đơn vị và cá nhân lựa chọn và đề xuất đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh 2012
Chủ nhiệm đề tài
Các khoa chuyên môn
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 25/03/2010
THÁNG 4
 
4
Xét chọn đề tài cấp Bộ năm 2012
Hội đồng Khoa học và đào tạo
Các chủ nhiệm đề tài
Trước ngày 28/04/2011
5
Hoàn thành các thuyết minh đề tài cấp bộ năm 2012 để trình Bộ phê duyệt
Các khoa chuyên môn
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 30/04/2011
THÁNG 5
6
Đăng ký Sáng kiến – Cải tiến năm 2011
Hội đồng Khoa học và đào tạo, Các chủ nhiệm đề tài
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 30/5/2011
 
 
THÁNG 6
7
Các chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm trở lên viết báo cáo tiến độ thực hiện đề tài;
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài
Các chủ nhiệm đề tài, các đơn vị liên quan
 
Phòng KH&HTQT
trước ngày 25/6/2011
8
Gừi hồ sơ tham gia hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Tiền Giang lần IX” .
Các tác giả có sản phẩm dự thi
Phòng KH&HTQT
trước ngày 20/6/2011
9
Xét duyệt sáng kiến – Cải tiến năm 2011
Các tác giả có sản phẩm dự thi, Các đơn vị có liên quan, Phòng KH&HTQT
15/06/2011 đến 28/06/2011
THÁNG 7,8
10
Nghiệm thu giờ Nghiên cứu khoa học cả năm cho các thầy cô 
 Phòng Đào tạo
Phòng KH-HTQT
 Từ 17/07/2011 đến 25/08/2011
THÁNG 9
11
Sơ kết hoạt động KH-CN năm 2011
 
Ban chủ nhiệm các khoa
Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phòng KH & HTQT
Trước ngày 20/12/2011
THÁNG 10
12
Đăng đề tài cấp Trường năm 2012
 
Các chủ nhiệm đề tài, các đơn vị
Phòng KH&HTQT
Từ 20/10 2011 đến 25/10/2011
THÁNG 11
13
 Xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2012
 
 Các chủ nhiệm đề tài, các đơn vị, Phòng KH&HTQT
 Từ  25/11/2011 đến 28/11/2011
THÁNG 12
14

Các đơn vị thống kê, báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2011

Các đơn vị
Phòng KH&HTQT
Trước ngày 28/12/2011
15
Công bố chính thức Danh mục Đề tài cấp Trường năm 2012
Các đơn vị
Phòng KH&HTQT
15/12/2011 đến 28/12/2011
16
Nghiệm thu đề tài cấp bộ thực hiện trong năm 2010 - 2011 và đề tài thực hiện trong năm 2011
Các chủ nhiệm đề tài, khoa chuyên môn, Bộ Nông nghiệp & PTNT
Trước ngày  28/ 12/2012

 Đề nghị các đơn vị theo dõi và triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo và kính chào./. 

                                                            Trưởng Phòng Khoa học _ HTQT

                                                                                                 (Đã ký)
                                                                                   ThS.TRẦN CHÍ THÀNH
    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 42
  Tổng số viếng thăm: 7294360