Khoa học Công nghệ
Thể lệ viết và gửi bài Tập san khoa học giáo dục nông nghiệp (2018) (11/04/2018)

  1. Tập san Khoa học Giáo dục nông nghiệp công bố các công trình nghiên cứu khoa học, Công nghệ, các bài tổng quan và thông báo khoa học chưa đăng ở các ấn phẩm khác.

 2. Format: Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4, sử dụng Unicode, font: Times New Roman, lề trái 2,5cm, lề trên 2,5cm, lề phải 2cm và lề dưới 2cm. Số trang được đánh ở giữa lề dưới. Các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

 
Quyết định công nhận sáng kiến - cải tiến năm 2015 -2016 (29/08/2016)

 Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng sáng kiến năm 2016 trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Nay công nhận danh sách các sáng kiến - cải tiến năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

 
Quyết định công nhận sáng kiến - cải tiến bổ sung năm 2014 -2015 (29/08/2016)

 Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng sáng kiến năm 2016 trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Nay công nhận bổ sung sáng kiến - cải tiến năm học 2014-2015 của ông Phan Ngọc Quí – Phó trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, cụ thể như sau:

 
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến (15/04/2015)

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ Sáng kiến.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến trong phạm vi cả nước.

 
Luật Khoa học và Công nghệ 2013 (09/04/2015)

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khoa học và công nghệ.

 
Tập san Khoa học và Giáo dục (15/07/2015)

PHỤ LỤC

 

 
Biểu mẫu báo cáo Sáng kiến- Cải tiến (14/09/2014)
 
Trang: 1/5
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 74
  Tổng số viếng thăm: 7251311