Khoa học Công nghệ > Tập san khoa học > Số 6
Các phương pháp khử khoáng trong sản xuất chitin demineralization methods for chitin production (01/12/2016)

Từ khóa: Chitin, chitosan, khử khoáng, axit lactic, axit axetic, axit HCl.

Keywords: Chitin, chitosan, demineralization, lactic acid, axetic acid, hydrochloric acid.

 
Phân biệt hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp trên cơ sở các thông tư, nghị định mới nhất về hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ (01/12/2016)

Từ khóa: Bộ Tài chính, thông tư, nghị định, hóa đơn của doanh nghiệp.

Keywords: Ministry of Finance, Circular, Decree, corporate bills

 
Phối hợp các hàm trong microsoft excel 2010 để tính điểm thi kết thúc học phần (01/12/2016)

 Từ khóa: Phần mềm Microsoft Excel 2010, điểm thi kết thúc học phần

Keywords: Microsoft Excel 2010 software, module finish exam

 
Ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản đến sức khỏe con người (01/12/2016)

 Từ khóa: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sức khỏe con người, nguyên nhân, giải pháp.

Keywords: Pesticide residues, human health, causes, solutions

 
Sản xuất PKR-Apaf-1 protein tái tổ hợp từ E. coli (01/12/2016)

Từ khóa: Protein tái tổ hợp, PKR-Apaf-1, E. coli, heo

Keywords: recombinant protein, PKR-Apaf-1, E. coli, swine

 
Đánh giá tác nhân sinh học và thực vật học chống lại nấm Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire gây bệnh đốm lá trên cải bắp (Brassicaoleracea var. capitata L.) trong điều kiện phòng thí nghiệm. (01/12/2016)

Từ khóa: Cải bắp, Alternaria brassicola, tác nhân đối kháng, trong phòng thí nghiệm.
Key words: Cabbage, Alternaria brassicola, Antagonist agents and Botanicals, In vitro. 

 
So sánh ảnh hưởng của 4 loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây cao lương (sorghum bicolor (l) conrad moench.) vụ đông xuân 2015-2016 tại Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ (01/12/2016)

Từ khóa: Cây cao lương, sinh trưởng và phát triển, hiệu quả.

Keywords: Sorghum, growth and development, efficiency

 
Trang: 1/2
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 43
  Tổng số viếng thăm: 6634967