Lịch thi tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp và Chính trị các lớp Trung cấp K43 và khóa cũ thi lại

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp và Chính trị các lớp Trung cấp K43 và khóa cũ thi lại như sau: Xem chi tiết: Lich thi TN mon LTTH va Chinh tri thang 10-2020