Thời khóa biểu các lớp học thứ bảy và chủ nhật tại trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật tại trường như sau: Tải về: Lớp 20C3b (VHPT): TKB VHPT LOP 20C3B( điều chỉnh lần 1)             Lớp 42T3a-TG: TKB HK III lop 42T3a-TG ( đến ngày 3062019)             […]

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019

Phòng Đào tạo QL-NCKH thông báo Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019 như sau: Xem chi tiết: Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06-2019      

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2019

      Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến kích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên trong giảng dạy, đồng thời chọn ra giáo viên để tham dự hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2019, Hội thi […]