THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI NGÀY 12/06/2019

THÔNG BÁO (V/v dời Lịch thi)      Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Phòng Khảo thí-KĐCL thông báo đến toàn thể Quý Thầy Cô và Học sinh-Sinh viên nội dung sau: Các môn thi ngày thứ 4 (12-6-2019) được bố trí lại […]

Thời khóa biểu các lớp học thứ bảy và chủ nhật tại trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật tại trường như sau: Tải về: Lớp 20C3b (VHPT): TKB VHPT LOP 20C3B( điều chỉnh lần 1)             Lớp 42T3a-TG: TKB HK III lop 42T3a-TG ( đến ngày 3062019)             […]

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019

Phòng Đào tạo QL-NCKH thông báo Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019 như sau: Xem chi tiết: Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06-2019