Thời khóa biểu các lớp học thứ bảy và chủ nhật tại trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật tại trường như sau: Tải về: Lớp 20C3b (VHPT):  TKB DAO TAO VHPT LOP 20C3B              Lớp 42T3a-TG: TKB Kì 2 lớp 42T3a-TG ( điều chỉnh lần 4)             Lớp […]

Thời khóa biểu các lớp học Thứ bảy và Chủ nhật ( cập nhật ngày 21/02/2019)

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật như sau: Tải về: THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỢP CÁC LỚP HỌC THỨ 7 &CN