Thời khóa biểu các lớp học thứ bảy và chủ nhật tại trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật tại trường như sau: Tải về: Lớp 20C3b (VHPT): TKB VHPT LOP 20C3B( điều chỉnh lần 1)             Lớp 42T3a-TG: TKB HK III lop 42T3a-TG ( đến ngày 3062019)             […]

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019

Phòng Đào tạo QL-NCKH thông báo Lịch thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp lớp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06/2019 như sau: Xem chi tiết: Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp 20C3b, 20C2 và khóa cũ tháng 06-2019