Thời khóa biểu các lớp học Thứ bảy và Chủ nhật ( cập nhật ngày 21/02/2019)

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo lịch học của các lớp học ngày thứ 7 và chủ nhật như sau: Tải về: THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỢP CÁC LỚP HỌC THỨ 7 &CN