TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 83/TB-ĐHNL ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021, nay Trường Cao đẳng

TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

   Căn cứ thông báo số 2481/TB-ĐHTN-ĐT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của trường Đại học Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021.    Học viên có nhu cầu học trình độ Thạc sĩ ngành Thú y, vui lòng liên hệ mua hồ sơ tại trường Cao