Thông báo chiêu sinh khóa chuyển giao “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò”

Trại Thực Nghiệm – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo chiêu sinh khóa chuyển giao “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò”. Thông tin chi tiết: Chiêu sinh lớp Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò      

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC chuyên sản xuất các dạng phân bón hữu cơ sinh học, các sản phẩm kích thích ra hoa trên cây ăn trái và các sản phẩm vi sinh thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: Cty TNHH SX TM RVAC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu IDA Global

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu IDA Global là doanh nghiệp kinh doanh trong vĩnh vực nông nghiệp chuyên sản suất và phân phối các sản phẩm vật tư nông nghiệp thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD – Cty TNHH XNK IDA Global