Tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo Tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường ĐHSPKT Vĩnh Long như sau: Xem chi tiết: 294-TB Tuyen sinh lien thong hinh thuc vua lam vua hoc      

THÔNG BÁO: Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt tháng 08 năm 2020, cụ thể như sau: Xem chi tiết:  Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt tháng 08 năm 2020                

Tuyển sinh Liên thông VLVH của trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang

     Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 39/TB-ĐHNLBG-TSDV ngày 04 tháng 2 năm 2020 của trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang về việc tuyển sinh liên thông trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học; Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy và vừa làm vừa học