Danh sách thí sinh tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 11-2020

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo Danh sách thí sinh tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 11-2020: Xem chi tiết: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ QUỐC GIA 11-2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công Ty TNHH Phân Bón Công Nghệ Sinh Học BNN Việt Nam chuyên phân phối chế phẩm sinh học, thuốc BVTV

Công Ty TNHH Phân Bón Công Nghệ Sinh Học BNN Việt Nam chuyên phân phối chế phẩm sinh học, thuốc BVTV thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD- Cty TNHH PB CNSH BNN VN

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2020

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên Cao đẳng, đào tạo liên thông hình thức chính quy như sau: Xem chi tiết: Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2020

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi

Nhà trường đang phát hành hồ sơ và tiếp tục gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh ngành  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy của Trường Đại học Thủy Lợi đến ngày 20/10/2020: Xem chi tiết: Tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Công ty Cổ phần Thiên Sinh – Thương hiệu phân bón Komix có mặt trên thị trường Việt Nam hơn 30 năm và phân bổ rộng khắp trên cả nước đặc biệt các khu vực: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD- Cty CP

THÔNG BÁO: Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau: Xem chi tiết:  Chiêu sinh đánh giá kỹ năng nghề QG đợt tháng 11 năm 2020                

Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang như sau: Xem chi tiết: Ngành Bảo vệ thực vật, Thú ý                       Ngành Quản lý đất đai