THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang

Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang nguyên là chi nhánh Tiền Giang – Công ty thuốc BVTV – Bộ quốc phòng (Nicotex), nay là một công ty thành viên thuộc hệ thống Nicotex thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD – Cty Nicotex TG

Tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo Tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường ĐHSPKT Vĩnh Long như sau: Xem chi tiết: 294-TB Tuyen sinh lien thong hinh thuc vua lam vua hoc