Tuyển sinh Liên thông VLVH của trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang

     Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 39/TB-ĐHNLBG-TSDV ngày 04 tháng 2 năm 2020 của trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang về việc tuyển sinh liên thông trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học; Đại học văn bằng 2 hình thức chính quy và vừa làm vừa học

Chiêu sinh khóa chuyển giao ” Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò” khóa 22

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, cá nhân về việc tổ chức khóa chuyển giao ” Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò ” – khóa 22: Xem chi tiết: Chiêu sinh khóa chuyển giao Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò