Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy Lợi Bến Tre là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, cải tạo, sửa chữa các hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD – Cty TNHH MTV KTCT Thuy Loi

Thông báo chiêu sinh khóa chuyển giao “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò”

Trại Thực Nghiệm – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo chiêu sinh khóa chuyển giao “Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò”. Thông tin chi tiết: Chiêu sinh lớp Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò      

TCông ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC chuyên sản xuất các dạng phân bón hữu cơ sinh học, các sản phẩm kích thích ra hoa trên cây ăn trái và các sản phẩm vi sinh thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: Cty TNHH SX TM RVAC