Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: Tuyển Nhân viên Kỹ thuật: TBTD- CTY Thuoc BVTV Thien Binh- Ky thuat                       Tuyển Nhân viên Kinh doanh:  TBTD- CTY Thuoc BVTV Thien Binh-BVTV    

Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6

Phòng ĐT&QLNCKH thông báo Kết quả xếp hạng năm đào tạo và học lực của sinh viên khóa 9 và buộc thôi học khóa 6 như sau: Xem chi tiết:     BANG DIEM XÉT TIẾN ĐỘ, 21T3a TB – Xep hang Xét cảnh báo HT CĐK9 (HK I, 2018-2019)

Tuyển sinh năm 2020

TUYỂN SINH NĂM 2020   THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020 (1) THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2020 (1) TẢI HỒ SƠ TẠI ĐÂY:    Hồ sơ tuyển sinh TC, CĐ (hoc ngày trong tuan) Hồ sơ tuyển sinh TC, CĐ (hoc TB, CN)                

Thông báo chiêu sinh: Lớp đào tạo và sát hạch nghề quản lý, khai thác công trình thủy lợi, bậc 1/7

Trường Cao đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ thông báo chiêu sinh: Lớp đào tạo và sát hạch nghề quản lý, khai thác công trình thủy lợi, bậc 1/7: Xem chi tiết: Chiêu sinh Lớp đào tạo và sát hạch nghề quản lý, khai thác công trình thủy lợi, bậc 17