Phát hiện gien chính có thể cho phép phát triển cây trồng kháng bệnh

Một nghiên cứu cho thấy: Việc phát hiện một gien giúp cây kiểm soát phản ứng của chúng đối với bệnh có thể hỗ trợ các nỗ lực phát triển các loại cây trồng có khả năng kháng bệnh. Những phát hiện này có thể dẫn đến các cách điều chỉnh hoạt động của gien

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2019

Thực hiện công văn số 6358/CV-BTCTW ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức, Ban Chấp hành Trung ương và để xây dựng kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ công văn số 8320/BNN-TCCB ngày 24/10/2018, yêu cầu các cơ quan/đơn vị báo cáo

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho tân học sinh, sinh viên khoa Trồng trọt và BVTV

   Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp với Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quốc Nông và Công ty TNHH TCL Dona Sài Gòn tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp”

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho tân học sinh, sinh viên khoa Chăn nuôi-Thú y

     Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Masan Nutri-Sience tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp” cho tân HSSV cao đẳng khóa 11 và trung