TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

   Căn cứ thông báo số 2481/TB-ĐHTN-ĐT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của trường Đại học Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021.    Học viên có nhu cầu học trình độ Thạc sĩ ngành Thú y, vui lòng liên hệ mua hồ sơ tại trường Cao