THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NĂM 2018 (Liên kết với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang)

         Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 136/TB-ĐHNLBG-TS&TVVL ngày 01 tháng 2 năm 2018 của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang về việc tuyển sinh liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng với đại học. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ liên kết với Trường Đại học […]

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2018

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên Cao đẳng, đào tạo liên thông hình thức chính quy như sau: Ngành tuyển sinh: Thú y, Bảo vệ thực vật Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung […]

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Năm 2018

Năm 2018, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức xét tuyển 100% chỉ tiêu căn cứ vào điểm học bạ 3 năm THPT (xét tổng điểm trung bình 6 học kỳ các môn theo khối đăng ký xét tuyển) cho tất cả các ngành đào tạo cao đẳng. Các ngành đào tạo Cao […]