Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp 43T; 10CĐ-T; 10CĐ-Va,b; 10CĐ-Vc,d (ngày thi từ 23/6 đến 02/7/2020) như sau:

Xem chi tiết: Kế hoạch thi KTHP các lớp 43T, 10CĐ-T, 10CĐ-Vabcd

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *