Lịch thi KTMH HKI, 2020 – 2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 – Điều chỉnh lần 2)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi KTMH HKI, 2020 – 2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 – Điều chỉnh lần 2) như sau:

Tải về: Lịch thi KTMH HKI, 2020-2021 (Lớp 44IT, 20CNT01 – Điều chỉnh lần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *