Lịch thi và danh sách thi tuần 29 (Ngày thi từ 25/3 đến 27/3/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi và danh sách thi tuần 29 (Ngày thi từ 25/3 đến 27/3/2021) như sau:

Tải về:  Danh sách thi tuần 29 (Ngày thi từ 25-3 đến 27-3-2021)

             Lịch thi tuần 29 (Ngày thi từ 25-3 đến 27-3-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *