Lịch thi và danh sách thi tuần 30 (Ngày thi từ 02/4 đến 04/4/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi và danh sách thi tuần 30 (Ngày thi từ 02/4 đến 04/4/2021) như sau:

Tải về:     Danh sách thi tuần 30 (Ngày thi từ 02-4 đến 04-4-2021)

                 Lịch thi tuần 30 (Ngày thi từ 02-4 đến 04-4-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *