Lịch thi và danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06/4 đến 11/4/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi và danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06/4 đến 11/4/2021) như sau:

Tải về: Danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06-4 đến 11-4-2021)

             Lịch thi tuần 31 (Ngày thi từ 06-4 đến 11-4-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *