TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 
Địa chỉ: ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
Điện thoại: 0273.3850136 – Fax: 0273.850247 – 
Website: sac.edu.vn – Email: info@sac.edu.vn