Quy định thi kết thúc học phần, mođun các bậc đào tạo trong Nhà trường

Quyết định này Quy định thi kết thúc môn học, mô-đun các bậc đào tạo trong Nhà trường

Click vào đây để xem Quy định thi kết thúc học phần, năm học 2017-2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *