Sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV

Bộ Y tế Khuyến cáo Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV:

    Xem chi tiết:   https://tinyurl.com/splqmnt

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *