Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

Bộ Y tế Khuyến cáo Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV:

Xem chi tiết: https://www.moh.gov.vn/web/guest/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/su-dung-khau-trang-phong-lay-nhiem-ncov?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.moh.gov.vn%3A443%2Fweb%2Fguest%2Ftin-tong-hop%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_k206Q9qkZOqn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Drow-3-column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *