Thời khóa biểu HK2 lớp 44H-AG và HK4 lớp 43C3a-TG

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo Thời khóa biểu HK2 lớp 44H-AG và HK4 lớp 43C3a-TG như sau:

Tải về:     TKB HKII lớp 44H- AG ( điều chỉnh lần 1)

TKB ky 4 lớp 43C3a-TG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *