Thời khóa biểu lớp 44H-AG ( điều chỉnh lần 1)

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu lớp 44H-AG ( điều chỉnh lần 1) như sau:

Xem chi tiết: TKB kỳ I lop 44H-AG ( điều chỉnh lần 1)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *