THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang

Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang nguyên là chi nhánh Tiền Giang – Công ty thuốc BVTV – Bộ quốc phòng (Nicotex), nay là một công ty thành viên thuộc hệ thống Nicotex thông báo tuyển dụng:

Xem chi tiết: TBTD – Cty Nicotex TG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *