Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Thông báo tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang như sau:

Xem chi tiết: Ngành Bảo vệ thực vật, Thú ý

                      Ngành Quản lý đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *