Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh liên kết chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trân trọng thông báo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh liên kết với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

Xem chi tiết: TB TUYEN SINH 501.14.8.2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *