TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 83/TB-ĐHNL ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021, nay Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thông tin nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết: TB TS ĐHNL Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *